Stress

50% av upplevd stress reduceras med kunskap om egna reaktioner och beteenden. Personliga samtal om reaktioner och beteendemönster med sin närmaste chef kan ge effektiv stresslindring.

Självledarskap

Var femte medarbetare vill sluta sin anställning inom 1 år. En signal om behov av en strukturerad plan för professionell utveckling?

Teamutveckling

Effektiva team skapar bättre resultat. Hur identifiera och vilka dysfunktioner behöver åtgärdas när team inte fungerar?

Leda i förändring

Alla människor vill uppleva sig sedda och lyssnade till. Ges dina medarbetare rätt förutsättningar att göra ett bra arbete?